El compromís amb la qualitat és un factor d’èxit essencial per la nostra empresa, la millora de processos i la satisfacció del client és tan important com el respecte al medi Ambient i la Seguretat del nostre personal. La nostra empresa es compromet a:

COMPLIR LA LEGALITAT

Conforme a la normativa actual en funció de les expectatives del client.

ADOPTAR MESURES CORRECTORES

Per disminuir els impactes ambientals i evitar la seva repetició.

DETECTAR NO CONFORMITATS

Controlant qualsevol servei no conforme que pugui provocar un impacte ambiental.

FORMACIÓ CONTÍNUA

Oferir un sistema de formació involucrant al personal intern i extern de l’empresa.

ESTABLIR OBJECTIUS

Com a eina per complir amb la política de qualitat. No es pot millorar el que no es pot medir.

DISMINUIR l’IMPACTE AMBIENTAL

Prevenir la contaminació abans que es produeixi, millorant l’entorn.